Over Spirit

”het leven moet met liefde en humor worden geleefd,
liefde om het te begrijpen
en humor om het te dragen” ( – Carlos Fisas )

vervangen-foto-van-greet-bij-over-spirit

In de afgelopen jaren heb ik me gespecialiseerd in de praktijkgerichte aanpak als intervisor, procesbegeleider en coach. Mijn achtergrond is HBO Sociaal Cultureel Werk, maar mijn ervaring in leven en werk van de afgelopen jaren is minstens even vormend geweest. Ik heb diverse opleidingen gevolgd, waaronder toegepaste psychologie en systeemgericht werken. De opgedane kennis en kunde is geïntegreerde expertise geworden.

Zingeving en spiritualiteit, met tegelijkertijd beide voeten stevig op de grond, zijn voor mij belangrijke aspecten van het mens-zijn. We zijn meer met elkaar en met de aarde verbonden dan we durven beseffen. Daarom is systeemgericht waarnemen ook belangrijk in mijn manier van werken. Het zoeken naar vaak onbewuste patronen maakt daar deel van uit.

Ik zet in mijn werk graag humor in om het licht te houden. Het helpt relativeren: een clownsneus doet soms wonderen!

Lees mijn artikel over zingeving.

Werkwijze

De door de opdrachtgever beoogde doelen verbind ik met de doelen en de cultuur van de organisatie. Mijn interventie is een tijdelijke: daarna moet de organisatie zelf zorgdragen voor voortzetting van de ontwikkeling. Na afloop van een opdracht volgt een nagesprek met de opdrachtgever en andere betrokkenen.

Ik hanteer de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van HRD professionals in Ontwikkelen en Opleiden (NVO2)

Professioneel netwerk

Ik beschik over een breed netwerk van deskundige collega’s.
Waar nodig verwijs ik u naar een collega door of schakel ik collega’s in bij de projecten die ik verzorg.

Bent u geïnteresseerd? Belt u dan voor een oriënterend gesprek:
Greet Kappers, 070 3389675 / 06 46266964. Email: g.kappers@spirit-training.nl.

Start typing and press Enter to search