In-company trainingen

”Twee mannen keken door de tralies van de gevangenis. De een zag modder, de ander sterren”
( – Zen spreuk )

Om een training te laten slagen is goed voor- en nawerk een belangrijke voorwaarde. Voorwerk wil zeggen dat deelnemers gemotiveerd zijn en meedenken over de inhoud van de training. Intakegesprekken met (een deel van) de deelnemers en betrokken managers is hier een goed middel voor. Nawerk betekent dat ik betrokken managers na afloop o.a. adviseer over hoe de resultaten in de organisatie geborgd kunnen worden.

De trainingen die ik verzorg hebben o.a. betrekking op samenwerking, communicatie, omgaan met werkdruk en stress, persoonlijke en professionele ontwikkeling en leiderschap. In de trainingen gebruik ik methodes die vooral gericht zijn op doen en ervaren. Met de eventuele inzet van acteurs wordt de realiteit levensecht neergezet. Dit werkt verhogend op het leerrendement.

Lees hier mijn artikel over zingeving.

Reacties van klanten:

  • In 1e instantie was de training confronterend, maar daardoor/daarna juist steunend.
  • De begeleiding heb ik als zeer prettig en leerzaam ervaren. Rustige houding, blijft de rode draad goed vasthouden, biedt veiligheid. Erg fijn.
  • De werkwijze van Greet is inspirerend, positief en opbouwend.
  • De training was prettig, een stimulans om bij jezelf te blijven. Er zijn verschillende methodes gebruikt om dingen duidelijk te maken.
  • Ik ben mij bewust geworden van mijn kwaliteiten. Vasthoudend zijn zonder star te worden. Besef dat ik mijn gedrag en gevoel kan beïnvloeden.
  • Ik heb een spiegel voorgehouden gekregen.
  • De training heeft me bewuster gemaakt, vooral in de manier waarop onze afdeling naar anderen communiceert en de manier waarop je kunt reageren.

Start typing and press Enter to search