Intervisie plus

”Het feit dat je dorst hebt veronderstelt de aanwezigheid van water”
( – Cornelis Verhoeven )

Dit is een effectieve en praktijkgerichte combinatie van individuele coaching, intervisie en groepstraining. In een aantal bijeenkomsten van 2 à 3 uur worden medewerkers of teams begeleid op een bepaald thema. Voorbeelden hiervan zijn: verdergaande professionalisering, verbetering van de samenwerking, klantgericht te werk gaan, het implementeren van zelfsturende teams of een nieuwe methodiek. De inhoud van de bijeenkomsten sluit aan bij praktijkervaringen van de deelnemers.

Download hier de folder Intervisie plus.

Reacties van klanten:

  • Ik heb er erg veel aan gehad, is voor mij een manier om terug te blikken naar mijn manier van werken en mijn professionaliteit.
  • Ik vond het leerzaam om ‘officieel’ naar mijn collega’s te luisteren, wij kletsen veel, maar Greet heeft ervoor gezorgd dat we nu luisteren, ook doorvragen en ruimte voor de ander maken.
  • Spiegel voorgehouden, beter hoofd- en bijzaken uit elkaar kunnen houden, waardoor ik meer kan relativeren. Dat geeft meer rust voor mezelf.
  • Bespreken van en werken aan onze vragen was intensief en soms emotioneel. Veel ondersteuning gevoeld en handvatten gekregen, dat geeft zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar. Samenwerking is beter en intenser, maar ook geleerd om feedback te geven en de samenwerking serieuzer te bekijken.
  • De begeleiding is fijn, open en eerlijk, accepterend en verantwoordelijk. De intervisor is professioneel en zonder oordeel! Ze doet wat op dat moment goed is.

Start typing and press Enter to search